ČSN 461200-2 (461200) Date: 1.5.2001

Cereals - Wheat

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-2 Date: 1.5.2001

ČSN 461200-2 (461200)

Date: 1.5.2001

Cereals - Wheat

61742
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno pšenice obecné jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost pšenice Komisí Evropského společenství formou Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti pšeničného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma dále charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v pšeničném zrnu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter