ČSN 461200-4 (461200) Date: 1.1.2002

Cereals - Oats

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-4 Date: 1.1.2002

ČSN 461200-4 (461200)

Date: 1.1.2002

Cereals - Oats

63904
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky na zrno ovsa jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za oves se považují zralé obilky ovsa s pluchami nebo ovsa nahého. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro obiloviny v Nařízení komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti ovesného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma také charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu ovsa

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter