ČSN 461200-5 (461200) Date: 1.1.2002

Cereals - Triticale

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-5 Date: 1.1.2002

ČSN 461200-5 (461200)

Date: 1.1.2002

Cereals - Triticale

63905
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky na zrno žitovce (tritikale) jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro obiloviny v Nařízení komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti zrna žitovce, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma také charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu žitovce

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter