ČSN 461200-6 (461200) Date: 1.7.2001

Cereals - Maize

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-6 Date: 1.7.2001

ČSN 461200-6 (461200)

Date: 1.7.2001

Cereals - Maize

62231
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno kukuřice jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost kukuřice Komisí Evropského společenství formou Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti kukuřičného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma dále charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v kukuřičném zrnu.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter