ČSN 461200-7 (461200) Date: 1.10.2003

Cereals - Millet

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-7 Date: 1.10.2003

ČSN 461200-7 (461200)

Date: 1.10.2003

Cereals - Millet

68418
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno prosa jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro obiloviny v Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti zrna prosa, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma dále charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu prosa.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter