ČSN 461200-9 (461200) Date: 1.10.2003

Cereals - Setaria italica mocharium and Setaria italica maxima

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-9 Date: 1.10.2003

ČSN 461200-9 (461200)

Date: 1.10.2003

Cereals - Setaria italica mocharium and Setaria italica maxima

68416
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno moháru a čumízy jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro obiloviny v Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti zrna moháru a čumízy, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma dále charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu moháru a čumízy.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter