ČSN 461300-1 (461300) Date: 1.12.2009

Pulses - Part 1: Common regulations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461300-1 Date: 1.12.2009

ČSN 461300-1 (461300)

Date: 1.12.2009

Pulses - Part 1: Common regulations

84663
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanoví společné požadavky na jakost, kontrolu a dodávání veškerých luštěnin zbavených semenných obalů (vyluštěných) a určených pro přímou spotřebu konečným spotřebitelem a také ke krmným účelům. Tato norma neplatí pro osivo uvedených druhů luštěnin v jednotlivých částech normy. Norma byla též upravena s ohledem na platné právní předpisy. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zcela mění termíny a definice. Nově se zavádí pojmy " závažně poškozená zrna" a "lehce poškozená zrna". Další jakostní podmínky luštěnin určených pro přímou spotřebu upravují prováděcí předpisy potravinářského práva.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter