ČSN 461300-3 (461300) Date: 1.12.2008

Pulses - Lentils edible

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461300-3 Date: 1.12.2008

ČSN 461300-3 (461300)

Date: 1.12.2008

Pulses - Lentils edible

82355
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky zrna čočky jedlé (Lens culinaris Med.) Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu s vyhláškou č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., dle které došlo k podstatným změnám v hodnocení kvality. Mění se termíny a definice. Nově se zavádí pojmy " závažně poškozená zrna" a "lehce poškozená zrna".

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter