ČSN 461300-4 (461300) Date: 1.12.2009

Pulses - Part 4: Beans edible

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461300-4 Date: 1.12.2009

ČSN 461300-4 (461300)

Date: 1.12.2009

Pulses - Part 4: Beans edible

84666
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky zrna fazolí jedlých (Phaseolus L.). Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zcela mění termíny a definice. Nově se zavádí pojmy " závažně poškozená zrna" a "lehce poškozená zrna".

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter