ČSN 462200-1 (462200) Date: 1.5.1996

Potatoes. Part 1: Common regulations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462200-1 Date: 1.5.1996

ČSN 462200-1 (462200)

Date: 1.5.1996

Potatoes. Part 1: Common regulations

19519
Czech icon

Annotation:

Čl.5.4 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. Čl.3.2, 3.3, 5.1.2, 7.1 a 8.1.b) této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. ČSN 46 2200 sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato první část normy stanoví všeobecné podmínky pro konzumní brambory rané, konzumní brambory pozdní, průmyslové brambory a krmné brambory (dále jen jednotlivé tržní druhy) odrůd Solanum tuberosum L. a jejich kříženců, určené k dodávání v čerstvém a nezměněném stavu. Neplatí pro brambory čerstvé opracované (např. loupané atp.) a pro sadbu brambor. Normalizovány jsou následující kapitoly: 1 - Předmět normy, 2 - Termíny a definice, 3 - Technické požadavky, 4 - Vzorkování a zkoušení, 5 - Balení a dodávání, 7 - doprava, 8 - Skladování. Články, zezávazněné Ministerstvem zdravotnictví se týkají způsobu ošetření hlíz pouze schválenými přípravky (čl.3.2), mikrobiologických požadavků a požadavků na obsah cizorodých látek (čl.3.3), zdravotní nezávadnosti obalů (čl.5.1.2), hygienických požadavků na dopravu (čl.7.1) a způsobu skladování (čl.8.1 b). Významné je právě ustanovení čl.3.3, protože obsahuje odkaz jednak na směrnice č. 50/1978 sb. Hyg. předp. (cizorodé látky), jednak na výnos č. 75/1990 sb. Hyg. předp. (mikrobiologické požadavky). ČSN 46 2200-1 byla vydána v květnu 1996. Nahradila kapitoly I. a IV. ČSN 46 2211 z 23.2.1987

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter