ČSN 462200-2 (462200) Date: 1.12.1996

Potatoes. Part 2: Sampling and examination potatoes for consumption (early and late), industrial potatoes and feeding potatoes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462200-2 Date: 1.12.1996

ČSN 462200-2 (462200)

Date: 1.12.1996

Potatoes. Part 2: Sampling and examination potatoes for consumption (early and late), industrial potatoes and feeding potatoes

20513
Czech icon

Annotation:

sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato druhá část normy stanoví podmínky a metody pro vzorkování a zkoušení jakosti jednotlivých tržních druhů brambor (Solaneum tuberosum L.) dodávaných v čerstvém a nezměněném stavu podle ČSN 46 2200-3, ČSN 46 2200-4, ČSN 46 2200-5 a ČSN 46 2200-6 Neplatí pro brambory čerstvě opracované (např. loupané) a pro sadbu brambor. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 - Termíny a definice, 4 - Odběr vzorků, 5 - Mechanický rozbor vzorků, 6 - Doplňkové zkoušky k mechanickému rozboru. Žádný článek této části normy (na rozdíl od ostatních částí) nebyl zezávazněn ani Ministerstvem zdravotnictví ani Ministerstvem zemědělství. ČSN 46 2200-2 byla vydána v prosinci 1996. Nahradila kapitolu III. ČSN 46 2211 z 23.2.1987. Tím pozbývá platnosti ČSN 46 2211 z 23.2.1987 v plném rozsahu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter