ČSN 462200-5 (462200) Date: 1.2.1996

Potatoes. Part 5: Industrial potatoes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462200-5 Date: 1.2.1996

ČSN 462200-5 (462200)

Date: 1.2.1996

Potatoes. Part 5: Industrial potatoes

19132
Czech icon

Annotation:

sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato pátá část normy stanoví vlastnosti průmyslových brambor. Tyto vlastnosti mají splňovat všechny odrůdy a kříženci brambor Solanum tuberosum L. v přirozeném stavu, určené k průmyslovému zpracování ve škrobárnách, v lihovarech a v sušárnách. Neplatí pro konzumní brambory rané, konzumní brambory pozdní, pro krmné brambory a pro sadbu brambor. V čl. 3.1 jsou stanoveny minimální požadavky (s výjimkou odchylek podle 4.2 pro volně ložené průmyslové brambory). Hlízy musí být: zdravé; (nedovolují se hlízy napadené hnilobami, poškozené mrazem, pokud hlízy vykazují změnu přirozené barvy a mokvají); v podstatě čisté; s dobře vyvinutou slupkou; bez nadměrné povrchové vlhkosti a bez cizího pachu. ČSN 46 2200-5 byla vydána v únoru 1996. Nahradila oddíl D v kapitole II. ČSN 46 2211 z 23.2.1987

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter