ČSN 462200-6 (462200) Date: 1.5.1996

Potatoes. Part 6: Feeding potatoes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462200-6 Date: 1.5.1996

ČSN 462200-6 (462200)

Date: 1.5.1996

Potatoes. Part 6: Feeding potatoes

19522
Czech icon

Annotation:

Kapitola 4 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. ČSN 46 2200 sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato šestá část normy stanoví vlastnosti krmných brambor. Tyto vlastnosti mají splňovat všechny odrůdy a kříženci brambor odrůd Solanum tuberosum L. v přirozeném stavu, určené ke krmným účelům. Neplatí pro konzumní brambory rané, konzumní brambory pozdní, pro průmyslové brambory, pro sadbu brambor. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 - Technické požadavky, 4 - Dodávání, 5 - Všeobecná ustanovení. Zezávazněná kapitola 4 stanoví v čl. čl.4.2 tyto dovolené odchylky: a) mokrá hniloba nejvýše 4,0 % b) suchá hniloba nejvýše 4,0 % c) hlízy bez vyvinuté slupky nejvýše 20,0 % b) příměsi nejvýše 10,0 % ČSN 46 2200-6 byla vydána v květnu 1996. Nahradila oddíl E v kapitole II. ČSN 46 2211 z 23.2.1987

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter