ČSN 462300-1 (462300) Date: 1.1.2006

Oilseeds - Part 1: Common regulations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462300-1 Date: 1.1.2006

ČSN 462300-1 (462300)

Date: 1.1.2006

Oilseeds - Part 1: Common regulations

74922
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanoví společné požadavky na jakost, kontrolu a dodávání veškerých olejnatých semen zbavených semenných obalů a určených pro výrobu olejů, které se vztahují na celá semena těchto rostlin. Tato norma neplatí pro osivo uvedených druhů olejnatých semen v normě. Do normy byla z původní zrušené ČSN 46 1010 Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny převzata pouze ta ustanovení, která mají přímý vztah k olejnatým semenům. Norma byla též upravena s ohledem na platné právní předpisy. Do nové normy byla zařazena pouze ta ustanovení, která se týkají olejnatých semen určených k výrobě olejů. Jakostní podmínky olejnatých semen určených pro přímou spotřebu (jako semeno pro lidskou výživu) upravují předpisy potravinářského práva

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter