ČSN 462300-2 (462300) Date: 1.12.2004

Oilseeds - Rape seed

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462300-2 Date: 1.12.2004

ČSN 462300-2 (462300)

Date: 1.12.2004

Oilseeds - Rape seed

71947
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanoví požadavky pro semeno řepky jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným v ČSN EN ISO 658:2002 Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot, která mění termíny a definice a současně i způsob posuzování nečistot v olejnatých semenech užívaných jako základní surovina k průmyslovému zpracování. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti semene řepky, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter