ČSN 462300-4 (462300) Date: 1.10.2006

Oilseeds - Mustard seed

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462300-4 Date: 1.10.2006

ČSN 462300-4 (462300)

Date: 1.10.2006

Oilseeds - Mustard seed

76928
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanoví požadavky pro semeno hořčice jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným v ČSN EN ISO 658:2002 Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot, která mění termíny a definice a současně i způsob posuzování nečistot v olejnatých semenech užívaných jako základní surovina k průmyslovému zpracování. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti semene hořčice, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter