ČSN 462510 (462510) Date: 31.10.1984

Hop

Info Designation Catalog number More information

ČSN 462510 (462510)

Date: 31.10.1984

Hop

28998
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro nákup označeného chmele domácího původu žateckého poloranného červeňáku a od něho odvozených klonů, vypěstovaného ve výrobních oblastech chmelařských. ČSN 46 2510 byla schválena 31.10.1984 a nabyla účinnosti od 1.4.1986. Nahradila ČSN 46 2510 z 29.12.1981. "Změnou 1)-12/1991" se s účinností od 1.2.1992 mění text čl. 12 a tabulky znaků jakosti chmele. "Změnou 2)-3/1996", vydanou v březnu 1996, se s účinností od 1.4.1996 ruší čl. 13 - nyní ČSN 46 2519

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter