ČSN 462520-11 (462520) Date: 1.11.1997

Testing of hops - Part 11: Determination of nitrates by the ionic liquid chromatography method

Info Designation Catalog number More information

ČSN 462520-11 (462520)

Date: 1.11.1997

Testing of hops - Part 11: Determination of nitrates by the ionic liquid chromatography method

26368
Czech icon

Annotation:

Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky, Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie, Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu, Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC, Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK, Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty, Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu, Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC, Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC, Část 19 Stanovení těžkosti chmele, Část 20 Varná zkouška chmele, Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu, Část 22 Stanovení síření chmele, Část 23 Stanovení tříslovin. Tato jedenáctá část normy určuje postup při stanovení dusičnanů ve vzorku chmele metodou iontové kapalinové chromatografie. ČSN 46 2520-11 se skládá z těchto kapitol: 1 Předmět normy, 2 Normativní odkazy, 3 Termíny a definice, 4 Podstata zkoušky, 5 Přístroje a pomůcky, 6 Chemikálie, 7 Postup zkoušky a 8 Vyjádření výsledků. Podstata zkoušky podle kapitoly 4: Stanoví se množství dusičnanových iontů, které přejdou v průběhu varu chmele s destilovanou vodou, v časovém rozmezí 30 minut, do roztoku. Z tohoto roztoku po naředění se stanoví koncentrace dusičnanových iontů pomocí iontové kapalinové chromatografie s přímou detekcí při vlnové délce 210 nm. ČSN 46 2520-11 byla vydána v listopadu 1997

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter