ČSN 462520-12 (462520) Date: 1.4.1996

Testing of hops. Part 12: Determination of hop oils and in these of farnezene

Info Designation Catalog number More information

ČSN 462520-12 (462520)

Date: 1.4.1996

Testing of hops. Part 12: Determination of hop oils and in these of farnezene

19185
Czech icon

Annotation:

Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky, Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie, Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu, Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC, Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK, Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty, Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu, Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC, Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC, Část 19 Stanovení těžkosti chmele, Část 20 Varná zkouška chmele, Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu, Část 22 Stanovení síření chmele, Část 23 Stanovení tříslovin. Předmětem této dvanácté části normy je stanovení kvantitativního obsahu chmelových silic a jejich složení ve chmelu, granulích a extraktech. Normalizovány jsou následující kapitoly: 1 - Předmět normy, 2 Termíny a definice, 3 - Podstata zkoušky, 4 - Přístroje a pomůcky, 5 - Chemikálie, 6 - Postup zkoušky, 7 - Vyjádření výsledků. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 2520-12 byla vydána v dubnu 1996

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter