ČSN 462520-3 (462520) Date: 11.1.1990

Testing of hops. Determination of moisture

Info Designation Catalog number More information

ČSN 462520-3 (462520)

Date: 11.1.1990

Testing of hops. Determination of moisture

29001
Czech icon

Annotation:

Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení Část 3 Stanovení vlhkosti Část 4 Cizí příměsi Část 5 Chmelové příměsi Část 6 Rozplevení hlávek Část 7 Poškození škodlivými činiteli Část 8 Otluky Část 9 Jemnost vřeténka Část 10 Pecky Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC Část 19 Stanovení těžkosti chmele Část 20 Varná zkouška chmele Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu Část 22 Stanovení síření chmele Část 23 Stanovení tříslovin. Tato třetí část normy obsahuje metodu na stanovení vlhkosti chmele. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 2520-3 byla schválena 11.1.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter