ČSN 462520-7 (462520) Date: 1.1.1995

Testing of hops. Part 7: Damage through determinal factors

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 462520-7 Date: 1.1.1995

ČSN 462520-7 (462520)

Date: 1.1.1995

Testing of hops. Part 7: Damage through determinal factors

17187
Czech icon

Annotation:

Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevelení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky. Norma upravuje postup při stanovení podílu hlávek poškozených škodlivými činiteli ve vzorku chmele. ČSN 46 2520-7 byla vydána v lednu 1995. Nahradila čl. 21 ČSN 46 2520 z 27.7.1965

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter