ČSN EN 12321+A1 (445721) Date: 1.2.2010

Underground mining machinery - Specification for the safety requirements of armoured face conveyors

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 12321+A1 Date: 1.2.2010

ČSN EN 12321+A1 (445721)

Date: 1.2.2010

Underground mining machinery - Specification for the safety requirements of armoured face conveyors

84868
Czech icon

Annotation:

A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na porubové hřeblové dopravníky a kryty, pohonné jednotky dopravníků, vratné stanice, žlaby, řetězové úseky, zařízení pro napínání a blokování řetězů. Tato evropská norma neplatí pro úsekové pomocné nakládače, pro porubové hřeblové dopravníky tvořící část systému odtěžení zásobníků na nerosty nebo pro dopravníky pracující jako sypací, pro nakládací systémy a vedení využité v dobývacích strojích, pro technické požadavky na bezdrátové dálkové ovládání, pro stroje poháněné stlačeným vzduchem, nebo na přechodné části mezi částmi dopravníku a jiného strojního vybavení. Porubové hřeblové dopravníky se konstruují pouze pro dopravu nerostů a kamene Příloha A uvádí Ověření údajů bezpečnostních požadavků Příloha ZA uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC Příloha ZB uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/E

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter