ČSN EN 1325 (010120) Date: 1.12.2014

Value Management - Vocabulary - Terms and definitions

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 1325 Date: 1.12.2014

ČSN EN 1325 (010120)

Date: 1.12.2014

Value Management - Vocabulary - Terms and definitions

96374
Czech icon

Annotation:

Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu. Definuje termíny hodnotového managementu. Cílem této evropské normy je podpořit a stanovit společný jazyk pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu, definovat základní termíny pro oblast hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy, definovat názvy důležitých metod a nástrojů, vytvořit jednotný výchozí bod pro generické termíny, vytvořit srozumitelný jazyk pro mezinárodní komunikaci, zveřejnit definice použitelné pro odborníky i laiky, objasnit možné jazykové rozdíly, jestliže se slovo z běžného jazyka používá pro označení speciálního významu v hodnotovém managementu, a snížit riziko nejednotnosti mezi mezinárodně používanými normami

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter