ČSN EN 13460 (010662) Date: 1.11.2009

Maintenance - Documentation for maintenance

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 13460 Date: 1.11.2009

ČSN EN 13460 (010662)

Date: 1.11.2009

Maintenance - Documentation for maintenance

84401
Czech icon

Annotation:

Údržba, jako jakákoliv jiná funkce v podniku, vyžaduje mít k dispozici vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jednotkami podnikání, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných hodnot ukazatelů výkonnosti údržby. K tomu je nutné mít k dispozici vhodnou dokumentaci. V této evropské normě jsou specifikovány všeobecné směrnice pro technickou dokumentaci, která musí být dodávána s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba, a pro dokumentaci informací, které musejí být zavedeny v etapě provozu objektu, aby byly zajištěny požadavky na údržbu. V normativní části této evropské normy je popsán seznam základních dokumentů pro údržbu a jsou podány informace o možném obsahu každého dokumentu. V informativních přílohách je popsána dokumentace pro údržbu s ohledem na funkce údržby, které jsou součástí systému jakosti daného podniku.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter