ČSN EN 14591-1 (446440) Date: 1.5.2005

Explosion prevention and protection in undeground minies - Protective systems - Part 1: 2-bar exolosion proof ventilation structure

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 14591-1 Date: 1.5.2005

ČSN EN 14591-1 (446440)

Date: 1.5.2005

Explosion prevention and protection in undeground minies - Protective systems - Part 1: 2-bar exolosion proof ventilation structure

72781
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro izolační objekty a větrní dveře pro větrní objekty, které zůstávají funkční i po výbuchu s tlakem do 2 barů. Větrní objekty jsou ochrannými systémy sloužícími k zajištění vedení větrů po vzniku výbuchu tak, aby mohl být omezen účinek výbuchu na větrací systém a zůstala zachována dostatečná možnost pro únik a záchranu. V ČR lze tyto objekty použít pouze jako doplňkové k izolačním objektům podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 4/1994, která vyžaduje pro izolační objekty tlakovou odolnost 5 barů a 10 barů

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter