ČSN EN 14591-4 (446440) Date: 1.12.2007

Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 14591-4 Date: 1.12.2007

ČSN EN 14591-4 (446440)

Date: 1.12.2007

Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers

80137
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví požadavky pro automatické hasicí protivýbuchové systémy pro razicí stroje (razicí stroje s řeznými orgány) v ražených chodbách, kde tyto systémy automaticky detekují výbuch důlního plynu v počátečním stádiu, způsobený řeznou hlavou razicího stroje, a uhasí výbuch v chodbě tak, že osádka ražby není ohrožena. Norma neuvádí žádné požadavky na zdolávání požáru v důlní chodbě. Automatické systémy pro hašení výbuchu u razicích strojů jsou autonomním ochranným systémem, navrženým v souladu se směrnicí 94/9/EC (nařízení vlády č. 23/2003 Sb.).

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter