ČSN EN 15341 (010664) Date: 1.4.2010

Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 15341 Date: 1.4.2010

ČSN EN 15341 (010664)

Date: 1.4.2010

Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators

84875
Czech icon

Annotation:

V této normě jsou specifikovány klíčové indikátory údržby pro management zajištění údržby při dosahování vynikající kvality údržby a využití technických prostředků konkurenčním způsobem. Většina těchto indikátorů se uplatňuje u veškerého průmyslového a zajišťujícího vybavení, jako jsou budovy, infrastruktura, doprava, distribuce, sítě atd. Tyto indikátory se mají používat k měření stavu, porovnávání (s použitím interních a externích srovnávacích zkoušek), diagnóze (analýze silných a slabých stránek), identifikaci a vymezení cílů, které se mají dosáhnout, plánování zlepšovacích zásahů a k neustálému měření změn výkonnosti údržby v čase

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter