ČSN EN 16341 (010181) Date: 1.12.2012

Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preference

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 16341 Date: 1.12.2012

ČSN EN 16341 (010181)

Date: 1.12.2012

Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preference

92027
Czech icon

Annotation:

Tento dokument platí pro poskytování, vývoj, užívání, modernizaci a vyřazování z užití u obranných výrobků a služeb v souladu s kapitolou II směrnice 2009/81/ES. Rovněž se týká opatření, jejichž cílem je udržení provozní připravenosti výrobků. Dokument poskytuje projektovým manažerům podporu při výběru a užití vhodných technických norem a normativních dokumentů

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter