ČSN EN 16646 (010665) Date: 1.5.2015

Maintenance - Maintenance within physical asset management

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 16646 Date: 1.5.2015

ČSN EN 16646 (010665)

Date: 1.5.2015

Maintenance - Maintenance within physical asset management

97202
Czech icon

Annotation:

V této normě se uvádí management fyzického majetku jako základní rámec údržbářských úkonů. Je v ní uveden též vztah mezi strategickým plánem a systémem managementu údržby organizace a jsou v ní popsány vztahy mezi procesy údržby a všemi ostatními procesy managementu fyzického majetku. Je zaměřena na roli a důležitost údržby v systému managementu fyzického majetku během celého životního cyklu objektu. Norma obsahuje návod a doporučení pro údržbu v rámci managementu fyzického majetku. Tuto evropskou normu lze používat u výrobních organizací všech velikostí

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter