ČSN EN 1804-1+A1 (444421) Date: 1.8.2010

Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 1804-1+A1 Date: 1.8.2010

ČSN EN 1804-1+A1 (444421)

Date: 1.8.2010

Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements

86629
Czech icon

Annotation:

A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na sekce výztuží, jsou-li používány, jak je specifikováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Příklady sekcí výztuží jsou rámové výztuže, hráňové výztuže, štítové výztuže, kráčející rámy a přitahované sekce výztuží, včetně přesouvacích součástí a kotvicích zařízení, která zajišťují vyztužovací funkce. Z této části normy jsou vyřazeny upevňovací součástí pro dopravník, stroje pro dobývání uhlí, stojky a válce, ventily, hydraulické a elektrohydraulické ovládací jednotky, osvětlovací a signalizační vybavení a další přidružené prostředky. POZNÁMKA - O některých součástech pojednávají další části této normy. Tato norma platí pro sekce výztuží používané při teplotě okolí od -10 °C do 60 °C. Tato norma platí také pro součásti výztuže a příslušenství výztuže, které jsou poskytovány, je-li sekce výztuže vybavena zakládkovým zařízením

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter