ČSN EN 1889-2+A1 (445003) Date: 1.1.2010

Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 2: Rail locomotives

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 1889-2+A1 Date: 1.1.2010

ČSN EN 1889-2+A1 (445003)

Date: 1.1.2010

Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 2: Rail locomotives

84869
Czech icon

Annotation:

A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušky pro lokomotivy určené pro použití při těžbě v podzemí (tzn. důlní lokomotivy) a pro jiné podzemní práce (např. ražení tunelů). Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou vyvstat během uvádění do provozu, během provozu a údržby lokomotiv v souladu se specifikacemi výrobce nebo jeho pověřeného zástupce. Tato evropská norma se nevztahuje na zvláštní nebezpečí týkající se ozubnicových lokomotiv. Tato evropská norma se nezabývá radiací a vibracemi. Nevztahuje se rovněž na dálkově ovládané lokomotivy nebo provoz ve výbušném prostředí. Nebezpečí vytvářená hlukem jsou z této normy vyjmuta, ale připravuje se samostatná norma týkající se nebezpečí vytvářených hlukem Příloha A uvádí požadavky na intenzitu osvětlení čelními reflektory lokomotivy. Příloha B uvádí zkoušení brzd. Příloha C uvádí rozměry kabin řidiče lokomotivy Příloha D uvádí ověřované údaje pro bezpečnostní požadavky Příloha E uvádí vzorový formulář pro popis důlní lokomotivy Příloha ZA uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC Příloha ZB uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/E

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter