ČSN EN 45020 (010101) Date: 1.6.2007

Standardization and related activities - General vocabulary

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 45020 Date: 1.6.2007

ČSN EN 45020 (010101)

Date: 1.6.2007

Standardization and related activities - General vocabulary

78683
Czech icon

Annotation:

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník obsahuje základní termíny a definice vztahující se k oblasti normalizace a hlavním činnostem, které s ní souvisí. Zahrnuje tyto tematické okruhy: normalizace, cíle normalizace, normativní dokumenty, orgány odpovědné za normy a předpisy, druhy norem, harmonizace norem, obsah normativních dokumentů, struktura normativních dokumentů, tvorba normativních dokumentů, zavádění normativních dokumentů, odkazy na normy v předpisech. Jsou v ní rovněž uvedeny terminologické ekvivalenty v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, italském, holandském a švédském.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter