ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690) Date: 1.8.2015

Dependability management - Part 1: Guidance for management and application

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60300-1-ed.2 Date: 1.8.2015

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690)

Date: 1.8.2015

Dependability management - Part 1: Guidance for management and application

97144
Czech icon

Annotation:

Tato část normy IEC 60300 ustanovuje rámec pro management spolehlivosti. V normě je poskytnut návod pro management spolehlivosti produktů, systémů, procesů nebo služeb zahrnující hardware, software a lidská hlediska nebo kterékoliv spojené kombinace těchto prvků. V normě je uveden návod pro plánování a implementaci spolehlivostních činností a technických procesů během životního cyklu, přičemž se berou do úvahy další požadavky, jako jsou požadavky související s bezpečností a životním prostředím. V této normě jsou uvedeny směrnice pro management a jeho technický personál, aby mu napomáhal při optimalizaci spolehlivosti. Tato norma není určena pro účely certifikace

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter