ČSN EN 60300-3-11 (010690) Date: 1.6.2010

Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60300-3-11 Date: 1.6.2010

ČSN EN 60300-3-11 (010690)

Date: 1.6.2010

Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance

85557
Czech icon

Annotation:

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) popsaná v této normě je metoda pro stanovení a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhlo požadované bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu systémů a zařízení. Do těchto politik se zahrnují činnosti údržby, změny provozu, modifikace návrhu a jiné zásahy prováděné za účelem zmírnění následků poruch. Metoda RCM obsahuje popis rozhodovacího procesu k identifikaci použitelných a efektivních požadavků na preventivní údržbu a/nebo zásahů managementu podle bezpečnostních, provozních a ekonomických následků zjištěných poruch a jejich degradačních mechanismů. Na základě analýzy RCM se posoudí nutnost provádění konkrétních údržbářských úkolů, případně se doporučí změny návrhu či jiné alternativy pro realizaci zlepšení. Maximální přínosy z analýzy RCM lze získat, pokud se tato analýza provádí v etapě návrhu, kdy její výsledky mohou přímo ovlivnit návrh, je však použitelná i v etapě provozu a údržby ke zlepšení údržbářských úkolů a k provedení nezbytných modifikací a jiných alternativ

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter