ČSN EN 60300-3-15 (010690) Date: 1.7.2010

Dependability management - Part 3-15: Application guide - Engineering of system dependability

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60300-3-15 Date: 1.7.2010

ČSN EN 60300-3-15 (010690)

Date: 1.7.2010

Dependability management - Part 3-15: Application guide - Engineering of system dependability

86214
Czech icon

Annotation:

V této části IEC 60300 jsou uvedeny návody pro inženýrství spolehlivosti systému a jsou popsány procesy pro dosažení spolehlivosti systému během životního cyklu systému. Tato norma je použitelná na vývoj nových systémů a pro zdokonalování existujících systémů, které zahrnují interakce funkcí systému, sestávajících z hardwaru, softwaru a lidí. Tato norma je rovněž použitelná pro poskytovatele subsystémů a dodavatele produktů, kteří hledají informace o systému a kritéria pro integraci systému. Pro posouzení spolehlivosti systému a ověření výsledků pro dosažení cílů spolehlivosti jsou v ní poskytovány metody a nástroje

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter