ČSN EN 60300-3-2 (010690) Date: 1.9.2005

Dependability management - Part 3-2: Application guide - Collection of dependability data from the field

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60300-3-2 Date: 1.9.2005

ČSN EN 60300-3-2 (010690)

Date: 1.9.2005

Dependability management - Part 3-2: Application guide - Collection of dependability data from the field

74006
Czech icon

Annotation:

Sběr a analýza dat o poruchách a používání z provozu hraje důležitou roli v analýze spolehlivosti. Tento sběr a analýza umožňují plánovat údržbu, posoudit oprávněnost modifikací, uvážit budoucí požadavky na zdroje a náhradní díly, potvrdit splnění požadavků smlouvy, posoudit pravděpodobnost dosažení úspěšného úkolu, zavést zpětné vazby na návrh a výrobu, odhadnout náklady na záruční dobu, zlepšit požadavky na spolehlivost, odhadnout možné případy odpovědnosti za škody způsobené produktem a stanovit požadavky zákazníka na provoz pro specifikace zkoušky spolehlivosti a programy prokazování spolehlivosti u dodavatele. Na základě výsledků sběru dat lze zjistit nedostatky návrhu nového produktu, nastavit logistické zajištění, zjistit problémy zákazníka a zajistit jejich nápravu a analýzu základních příčin poruch, aby byly v příštím návrhu odstraněny převažující způsoby poruch. Norma je zaměřena též na problémy základního přístupu ke sběru dat, jako je vzorkování či cenzurování dat a sběr dat v časových oknech. V normě je též uveden návod týkající se přesnosti a shodnosti dat, technik automatického sběru dat a správcovství dat.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter