ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690) Date: 1.11.2017

Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60300-3-3-ed.2 Date: 1.11.2017

ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690)

Date: 1.11.2017

Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

503253
Czech icon

Annotation:

Stanovení nákladů životního cyklu je proces provádění ekonomické analýzy k posouzení nákladů na objekt po dobu části nebo celého životního cyklu s cílem učinit rozhodnutí, která budou minimalizovat celkové náklady z vlastnictví tohoto objektu tak, aby byly požadavky zainteresovaných stran stále plněny. Norma se zaměřuje zejména na náklady spojené se spolehlivostí objektu. Návod pro stanovení nákladů životního cyklu uvedený v této normě je určen pro manažery, inženýry, finanční pracovníky a pro smluvní dodavatele. Hlavní použití této normy spočívá v porovnání několika alternativních řešení systému, kdy jsou budoucí náklady na vlastnictví, zahrnující náklady na údržbu, provoz, zdokonalování a likvidaci, významné a vyžadují zajištění vyváženosti mezi náklady na pořízení a rizikem vyplývajícím z vlastnictví. Tato norma odráží současnou správnou praxi při stanovení nákladů životního cyklu, je svou povahou obecná a pokrývá všechny technické obory

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter