ČSN EN 60706-3 (010661) Date: 1.4.2007

Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60706-3 Date: 1.4.2007

ČSN EN 60706-3 (010661)

Date: 1.4.2007

Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data

78302
Czech icon

Annotation:

V této části normy IEC 60706 jsou popsány různé aspekty ověřování nutné k zajištění, že byly splněny specifikované požadavky na udržovatelnost objektu, a jsou v ní uvedeny vhodné postupy a zkušební metody. Zatímco ověřování udržovatelnosti jako takové má být povinnou součástí jakéhokoliv programu udržovatelnosti, pro zajištění celkové nákladové efektivnosti je nutné pro každý jednotlivý případ zvolit vhodné metody. Tato norma se též zaměřuje na sběr, analýzu a prezentaci dat týkajících se udržovatelnosti, která mohou být požadována během návrhu a při jeho dokončení a během výroby a provozu objektu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter