ČSN EN 60706-5 (010661) Date: 1.10.2009

Maintainability of equipment - Part 5: Testability and diagnostic testing

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60706-5 Date: 1.10.2009

ČSN EN 60706-5 (010661)

Date: 1.10.2009

Maintainability of equipment - Part 5: Testability and diagnostic testing

82854
Czech icon

Annotation:

Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Testovatelnost je důležitou základní vlastností provozu a údržby systému nebo zařízení a má značný vliv na jeho pohotovost a udržovatelnost. Diagnostické zkoušení lze provádět ručně nebo pomocí testovacího zařízení s různým stupněm automatizace. Optimální návrh testovatelnosti vyžaduje těsnou spolupráci mezi organizacemi zajišťujícími návrh, provoz a údržbu. V této normě je kladen důraz na různá hlediska testovatelnosti a diagnostického zkoušení a na jejich včasnou koordinaci. Cílem této mezinárodní normy je zajistit, aby nezbytné předpoklady týkající se testovatelnosti produktů byly vymezeny v přípravných etapách vývoje, aby je formuloval zákazník a aby byly implementovány, dokumentovány a ověřovány během vývoje. Jsou v ní uvedeny též metody pro realizaci a posuzování testovatelnosti jako nedílné součásti návrhu produktu.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter