ČSN EN 60812 (010675) Date: 1.1.2007

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 60812 Date: 1.1.2007

ČSN EN 60812 (010675)

Date: 1.1.2007

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

77395
Czech icon

Annotation:

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto analýzy mohou používat. K tomuto účelu jsou v ní popsány procedurální kroky nutné k provedení analýzy, jsou v ní stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch, jakož i základní principy metody. Dále jsou v ní uvedeny příklady nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů. Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat na analýzu FMECA, která je rozšířením analýzy FMEA. Analýza FMEA je jednou ze základních technik analýzy spolehlivosti systémů.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter