ČSN EN 61078 (010677) Date: 1.1.2007

Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram and boolean methods

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 61078 Date: 1.1.2007

ČSN EN 61078 (010677)

Date: 1.1.2007

Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram and boolean methods

77396
Czech icon

Annotation:

analýzu spolehlivosti jsou k dispozici různé analytické metody, jednou z nich je metoda blokového diagramu bezporuchovosti (RBD). Blokový diagram bezporuchovosti je obrazová reprezentace bezporuchovosti systému. Znázorňuje logické spojení (funkčních) součástí potřebných pro úspěšný provoz systému. Technika modelování RBD se má používat především u systémů bez opravy a v případech, kdy nezáleží na pořadí vzniku poruch. V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro použití modelu za účelem výpočtu jeho ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter