ČSN EN 61165 (010691) Date: 1.4.2007

Application of Markov techniques

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 61165 Date: 1.4.2007

ČSN EN 61165 (010691)

Date: 1.4.2007

Application of Markov techniques

78301
Czech icon

Annotation:

V ČSN EN 61165 je uveden návod pro aplikaci Markovových technik k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. Tato norma je použitelná ve všech průmyslových odvětvích, ve kterých je nutné analyzovat systémy, které vykazují chování závislé na stavu. Při Markovových technikách popsaných v této normě se předpokládají konstantní, na čase nezávislé intenzity přechodů mezi stavy. Takové techniky se často nazývají homogenní Markovovy techniky. V normě je definována základní terminologie a jsou v ní stanoveny značky používané při Markovových technikách. Vedle základních pravidel pro konstrukci, reprezentaci a použití Markovových technik jsou v ní popsány i předpoklady a omezení tohoto přístupu.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter