ČSN EN 61703 (010607) Date: 1.9.2002

Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 61703 Date: 1.9.2002

ČSN EN 61703 (010607)

Date: 1.9.2002

Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

65525
Czech icon

Annotation:

V normě IEC 60050(191) jsou uvedeny definice termínů z oboru spolehlivosti a jejích dílčích vlastností, jako je bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. Mnoho z těchto termínů se vztahuje ke specifickým ukazatelům jednotlivých charakteristik spolehlivosti a lze je matematicky vyjádřit. V této normě se poskytuje praktický návod a souhrn matematických výrazů nezbytných ke kvantifikaci těchto ukazatelů.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter