ČSN EN 61709-ed.2 (010649) Date: 1.3.2012

Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 61709-ed.2 Date: 1.3.2012

ČSN EN 61709-ed.2 (010649)

Date: 1.3.2012

Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion

89909
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma je určena pro předpověď bezporuchovosti součástek za podmínek, za nichž se používají v zařízení. Je zaměřena na organizace, které mají svá vlastní data, a je v ní popsáno, jak se mají tato data udávat a používat k předpovědím bezporuchovosti. Jsou v ní popsány referenční podmínky, pro které se mají intenzity poruch v provozu udávat, což jsou typické podmínky ve většině použití součástek v zařízení. Použití prezentovaných modelů namáhání umožňuje převod intenzit poruch na jiné provozní podmínky, což se používá pro předpověď intenzity poruch na úrovni sestavy nebo pro odhad vliv změn návrhu nebo změn podmínek prostředí na bezporuchovost součástek. Norma též obsahuje informace o tom, jak zvolit data, která je možné použít v prezentovaných modelech

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter