ČSN EN 62308 (010630) Date: 1.8.2007

Equipment reliability - Reliability assessment methods

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62308 Date: 1.8.2007

ČSN EN 62308 (010630)

Date: 1.8.2007

Equipment reliability - Reliability assessment methods

79140
Czech icon

Annotation:

V této mezinárodní normě je popsáno použití tří přístupů k posuzování bezporuchovosti: analýzy podobnosti, analýzy životnosti a předpovědí pomocí příručky. Výsledky takového posuzování jsou určeny k použití jako vstupy pro rozhodování v časných etapách návrhu zařízení, jako je volba architektury systému, jakož i pro obchodní rozhodování, jako je odhad nákladů na záruky nebo záruk nákladů na údržbu. Tyto výsledky mohou být dále použity jako počáteční odhad vstupu například do analýzy bezpečnosti nebo do analýzy FTA. Moderní elektronické součástky a objekty jsou tak málo poruchové, že je odhadování a ověřování jejich bezporuchovosti zkoušením velmi obtížné a jediným způsobem získání počátečního odhadu bezporuchovosti jsou tudíž často data z provozu předchozích obdobných objektů. Metoda založená na datech o předchozích objektech se nazývá princip podobnosti. Tato metoda je moderní alternativou klasické, ale nyní již zastaralé předpovědi pomocí příručky

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter