ČSN EN 62309 (010695) Date: 1.7.2005

Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62309 Date: 1.7.2005

ČSN EN 62309 (010695)

Date: 1.7.2005

Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests

73544
Czech icon

Annotation:

Staré způsoby výroby a užívání produktů jsou k životnímu prostředí a k jeho zdrojům velmi nešetrné. Většina dílů je vyrobena se střední dobou života mnohem delší, než uživatel potřebuje, takže jsou produkty a jejich díly likvidovány, přestože jsou stále ještě použitelné. Moderní produkty jsou méně poruchové a současně stále rychleji a více zastarávají. K řešení tohoto problému se zavádí norma, která utvrdí zákazníky a výrobce, že mohou mít produkty vyrobené s použitím dílů, které již byly dříve použity, bez poklesu spolehlivosti. Tyto díly budou muset splňovat vysoká přejímací kritéria, aby mohly být kvalifikovány jako stejně dobré jako nové. Takový postup je přínosný jak pro výrobce, tak pro zákazníka.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter