ČSN EN 62347 (010696) Date: 1.11.2007

Guidance on system dependability specifications

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62347 Date: 1.11.2007

ČSN EN 62347 (010696)

Date: 1.11.2007

Guidance on system dependability specifications

79665
Czech icon

Annotation:

V této mezinárodní normě je uveden návod na vypracování specifikací spolehlivosti systémů. Je v ní uveden proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků na spolehlivost systémů. Proces vývoje specifikace systému představuje stanovení funkcí potřebných ke splnění specifického cíle. V normě je zdůrazněna důležitost uvádění spolehlivosti ve specifikaci systému pomocí funkcí. Pro provoz generického systému je popsán proces stanovení funkcí potřebných ke splnění cíle spolehlivosti systému. Pro provoz specifického systému je zaveden pojem provozní profil, aby se stanovily požadavky na funkce vykonávané v určitém prostředí, které se vztahuje k provozu specifického systému. Kroky postupu a procesy stanovení požadavků na spolehlivost systémů jsou uvedeny s použitelnými příklady.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter