ČSN EN 62502 (010676) Date: 1.7.2011

Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62502 Date: 1.7.2011

ČSN EN 62502 (010676)

Date: 1.7.2011

Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)

88039
Czech icon

Annotation:

V této normě jsou specifikovány základní principy analýzy stromu událostí a je v ní uveden návod pro modelování následků iniciační události, jakož i pro kvalitativní a kvantitativní analýzu těchto následků v kontextu ukazatelů vztahujících se ke spolehlivosti a riziku. Jsou v ní definovány základní termíny a je popsáno použití značek a způsobů jejich grafické reprezentace, jsou specifikovány procedurální kroky při konstrukci stromu událostí, je popsán postup vypracování předpokladů, omezení a přínosů provedení analýzy, je uveden vztah k jiným technikám týkajícím se spolehlivosti a rizika a jsou uvedeny směrnice pro kvalitativní a kvantitativní hlediska vyhodnocení analýzy. Norma je doplněna praktickými příklady. Tato norma je vhodná pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých se mají posoudit ukazatele vztahující se ke spolehlivosti a riziku

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter