ČSN EN 62740 (010676) Date: 1.8.2017

Root cause analysis (RCA)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62740 Date: 1.8.2017

ČSN EN 62740 (010676)

Date: 1.8.2017

Root cause analysis (RCA)

502161
Czech icon

Annotation:

Analýza kořenových příčin (RCA) je systematický proces, při kterém se identifikují faktory přispívající ke konkrétní události, která je předmětem zájmu (významné události). Analýza RCA je zaměřena spíše na pochopení kořenových příčin poruch než na bezprostředně zřejmé symptomy událostí. Cílem analýzy RCA je odhalit kořenové příčiny poruch tak, aby buď možnost jejich výskytu, nebo jejich dopad, pokud se vyskytnou, mohly být změněny. V této mezinárodní normě je uvedena současná osvědčená praxe při provádění analýzy RCA. Tato norma je svou povahou obecná, takže může dávat návod pro všechna průmyslová odvětví a situace

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter