ČSN EN 62741 (010682) Date: 1.8.2017

Demonstration of dependability requirements - The dependability case

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 62741 Date: 1.8.2017

ČSN EN 62741 (010682)

Date: 1.8.2017

Demonstration of dependability requirements - The dependability case

502160
Czech icon

Annotation:

K dosažení spolehlivosti systému mají být stanoveny požadavky na spolehlivost, mají být identifikována rizika a má být vypracován vhodný soubor činností. Průkaz spolehlivosti specifikovaný v této normě poskytuje vhodný a přesvědčivý prostředek pro zaznamenávání výstupu činností ke splnění a prokázání požadavků na spolehlivost a zvládnutí rizik nesplnění těchto požadavků na jednom místě a k prezentování argumentu podepřeného důkazy, že byla rizika přiměřeně ošetřena a že bylo nebo bude dosaženo nezbytné spolehlivosti a bude se neustále pokračovat v jejím dosahování v průběhu času. Slouží jako hlavní prostředek komunikace o spolehlivosti mezi zákazníky, dodavateli a jinými zainteresovanými stranami a podporuje spolupráci mezi nimi

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter